Jag samtycker härmed till att Health & Medical Group Scandinavia AB, nedan kallat HMG, med organisationsnummer 556766 - 3926 lagrar mina personuppgifter i samband med skapande av konto på denna digitala utbildningsplattform. Personuppgiftsansvarig är HMG. Dina personuppgifter lagras digitalt och kommer ej att komma någon tredje part tillhanda.

Ditt samtycke gäller tillsvidare. Samtycket kan när som helst tas tillbaka. Detta görs genom att du kontaktar HMG på mailadress [email protected]. Observera att ett återkallande av samtycket inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Jag samtycker samtidigt till att min e-postadress lagras för nyhetsbrev och annan riktad marknadsföring från samtliga utbildningsarrangörer som listas på HMGs hemsida.