Innehåll

Under dessa rubriker och kapitel hittar du medlemskapets innehåll

  1. Paleogruppens yrkesmedlemskap

  2. Yrkesmedlemskapet GRUND

  3. Samarbeta med e-handels- och labbföretag

  4. Uppdateringslogg

  1. Inledning

  2. Ditt företagande

  3. Anamnes och status

  4. Funktionsbedömning

  5. Åtgärdsprogram

  6. Kost- och livsstilsguider

  7. Recept

  8. Träningsprogram

  9. Kompendiet Re-Set 30

  1. Dina tidigare yrkesutbildningar

  2. Inspelningar av frågestunder för blivande yrkesverksamma

  3. Onboarding

  4. DISC och situationsanpassat ledarskap med Johan Birath

  5. Om coachning och att lämna trygghetszonen för att kunna utvecklas

  6. Att coacha personer med olika egenskaper och drivkrafter

  7. Att tänka på när du gör din analys av en persons egenskaper och drivkrafter

  8. Du behöver förstå i vilken utvecklingsnivå din klient befinner sig

  1. Denna del kräver uppgraderat medlemskap

  1. Denna del kräver uppgraderat medlemskap

  1. Denna del kräver uppgraderat medlemskap

Om denna medlemskapsmodul

 • 625,00 kr / månad
 • 30 lektioner
 • 4 timmar videoinnehåll

Betalmedlemskap

Medlemskapet bygger på en startavgift inklusive första månadens avgift samt därefter månadsvisa avgifter