Kursen Lär dig Grunderna i funktionsmedicin ger dig en förståelse för begreppet funktionsmedicin.

I kursen får du en överblick över det funktionsmedicinska kunskapsområdet.

Du lär dig också först den funktionsmedicinska arbetsmetodiken utifrån ett patientfall kring hypothyreos.

Lär dig grunderna i framtidens medicin

 • Videoföreläsningar på totalt knappt 3 timmar

  Kursen består av 11 stycken inspelade videoföreläsningar på totalt knappt 3 timmar.

 • Fakta, statistik & ämneskunskaper

  Förstå dagens sjukdomspanorama och den konventionella sjukvårdens mående och på vilket sätt funktionsmedicin kan vara räddningen för båda. Få en genomgång av de viktigaste mag-tarmpatologierna sett från funktionsmedicinsk synvinkel.

 • Patientfall

  Lyssna igenom ett patientfall (hypotyreos) av Dr. Peter Martin, funktionsmedicinsk läkare och upptäck skillnaden i kunskaper, synsätt och bemötande med den konventionella vården.

Innehåll

  1. Välkommen till kursen Lär dig Grunderna i funktionsmedicin

  2. Institute for Functional Medicine (IFM)

  3. Funktionsmedicin som medicinsk disciplin

  4. Funktionsmedicin som medicinsk disciplin

  5. Konventionell medicin vs funktionsmedicin

  6. Konventionell medicin vs funktionsmedicin

  7. Sjukdomsstatistik

  8. Sjukdomsstatistik

  9. Sjukvårdssystemets mående

  10. Sjukvårdssystemets mående

  11. Funktionsmedicinens utmaningar

  12. Funktionsmedicinens utmaningar

  13. Dr Mark Hyman om funktionsmedicin

  14. Dr Rangan Chatterjee om hur sjukdomar kan försvinna

  15. Dagens näringsfattiga kost

  16. Dagens näringsfattiga kost

  17. Fördelar och nackdelar med näringssupplementering

  18. Fördelar och nackdelar med näringssupplementering

   GRATIS DEMO
  1. Innehåll i denna grundkurs

  2. Basal fysiologi

  3. Basal fysiologi

  4. Basal fysiologi fortsättning

  5. Basal fysiologi fortsättning

  6. Patologi 1: Hypoklorhydri & gall/enzym-insufficiens + SIBO

  7. Patologi

  8. Patologi: Autoimmunitet

  9. Patologi: Autoimmunitet

  10. Diagnostik: SIBO

  1. Innehåll i denna grundkurs

  2. Behandlingsstrategier vid mag-tarmpatologier

  3. Behandling av SIBO

  1. Inget innehåll i denna grundkurs

  1. Innehåll i denna grundkurs

  2. Patientfall hypotyreos

  1. Inget innehåll i denna grundkurs

About this course

 • 500,00 kr
 • 38 lektioner
 • 3 timmar videoinnehåll

Kursavgift

Köp kursen och ha tillgång till den under hela 6 månader